Ekonomisk rådgivning

Vi kan hjälpa dig med kvalificerad rådgivning inom allt som har med ditt företag att göra. Vi har lång operativ erfarenhet av att driva företag och av att hjälpa företag att effektivisera sina verksamheter. Spara tid och pengar genom att låta oss hjälpa dig.

Exempelvis kan vi hjälpa till med:

Bolagsfrågor – Vi kan ge dig råd om lämplig bolagsform när du ska starta din verksamhet; enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. Vi hanterar alla administrativa frågor i och med registreringen av bolaget, myndighetskontakter mm. Vi kan också bistå med råd vid bolagsförvärv, försäljning av verksamheter eller ändring av nuvarande verksamhet.

Bokslut – Bokslutet måste uppfylla vissa lagkrav. Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och säkerställer att din bokslutsrapport kvalitetssäkras enligt branschstandarden Reko. Det är ett kvitto på att din redovisning håller god kvalitet, och ger dig ett bra förhandlingsläge i kontakter med banker, myndigheter och andra intressenter.

Likviditetsplanering – Det är viktigt att ha kontroll över sin likviditet. Likviditetsbrist är den största anledningen till att företag får problem. Vi kan hjälpa dig upprätta en likviditetsbudget, så att du kan vara säker på att det finns pengar till löner och leverantörer varje månad. Den kan också ge dig beslutsunderlag för eventuella nyinvesteringar, visa på möjligheter till nyanställningar mm.

Lönehantering – Löner är ett känsligt område, särskilt om det blir fel belopp eller inte lönen betalas ut i tid. Vi kan göra lönerna för dig och din personal, så du slipper oroa dig.

Redovisning av moms och arbetsgivaravgifter – Vi ser till att din momsredovisning och arbetsgivardeklaration uppfyller Skatteverkets krav och att de lämnas in i tid, så du undviker onödiga förseningsavgifter.

Resultat- och balansbudget – Det är viktigt att ha en budget, dels för att du ska se om företaget går som du förväntat dig, dels för att kunna vidta åtgärder i tid om det inte går som planerat. Vi hjälper dig att upprätta en budget, samt visar hur du kan använda den för att bli effektivare.

Skattedeklarationer – Många upplever skatteområdet krångligt och svårt att sätta sig in i. Det tillkommer ständigt nya regler, och gamla regler ändras ibland. Det kan bli dyrt att göra fel. Omfattande skatterevisioner och höga skattetillägg på felaktigt redovisad skatt, gör att många helst undviker risken genom att låta oss göra deklarationerna.

Skattekonsultation – Det är viktigt att följa gällande skatteregler. Ibland hör också den privata ekonomin ihop med företagets ekonomi. Det är därför viktigt att planera sin verksamhet, så att t ex de möjligheter att skjuta upp beskattningen av företagets vinstmedel som finns enligt skattelagstiftningen kan utnyttjas korrekt.

X

Kontakta oss

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din epost (obligatoriskt)

    Ämne

    Ditt meddelande

    Kontakta oss