Bokföring

Bokföringsbyrå i Stockholm

Enligt Bokföringslagen är du som företagare skyldig att bokföra affärshändelserna i kronologisk och i systematisk ordning. Med affärshändelse menas “alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden”.

Vi är av branschorganisationen SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) auktoriserade redovisningskonsulter och säkerställer att din bokföring görs enligt branschstandard. Det är ett kvitto på att bokföringen håller god kvalitet, och ger dig ett bra förhandlingsläge i kontakter med banker, myndigheter och andra intressenter.

Exempelvis kan vi hjälpa till med:

Löpande bokföring – Vi sköter den löpande bokföringen åt dig, så du kan koncentrera dig på det du kan bäst. Din verksamhet. Det sparar du tid på.

Lägga upp rutiner – Om du vill så kan vi hjälpa dig att lägga upp dina bokföringsrutiner rätt från början. Du slipper göra enkla nybörjarmisstag, och får en bra grund att stå på.

Upprätta en Bokslutsrapport – En auktoriserad redovisningskonsult kan upprätta en bokslutsrapport, som är ett kvitto på god kvalitet i ditt företags redovisning. Kravet för bokslutsrapporten är att redovisningen uppfyller svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Den ger dig ett bra förhandlingsläge i kontakter med banker, myndigheter och andra intressenter.

X

Kontakta oss

    Ditt namn (obligatoriskt)

    Din epost (obligatoriskt)

    Ämne

    Ditt meddelande

    Kontakta oss