Auktoriserad Redovisningskonsult

En av Srf konsulterna (tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) Auktoriserad Redovisningskonsult har:

 • En gedigen ekonomisk utbildning inom företagsekonomi, juridik och beskattningsrätt
 • Dokumenterad praktisk erfarenhet inom redovisnings- eller revisionsbranschen
 • Åtagit sig att uppfylla SRF:s krav på kvalitet, vilket innebär fortlöpande kontroll av utförda arbeten, dokumentation och arbetsrutiner.
 • Åtagit sig att följa förbundets etiska regler
 • En av SRF godkänd ansvarsförsäkring
 • Kontinuerlig fortbildning inom relevanta ämnesområden, t ex redovisning och skatt

Varför ska du välja en Auktoriserad Redovisningskonsult?

Att sköta bokföring och redovisning av företagets ekonomiska transaktioner kräver god kännedom om lagar och regelverk. De flesta företagare behöver stöd och hjälp i hanteringen av ekonomiska frågor, och en kompetent redovisningskonsult är en oumbärlig resurs och bollplank, vilket ger dig mer produktiv tid för din verksamhet.

En Auktoriserad Redovisningskonsult kan också hjälpa företaget med att förbättra lönsamheten. Med sin kompetens och erfarenhet kan konsulten analysera lönsamhet och affärer och ge råd om förbättringar och korrigerande åtgärder.

En Auktoriserad Redovisningskonsult har högt förtroende på marknaden, och ger dig ett bra stöd och ett bättre förhandlingsläge i kontakter med banker, myndigheter och andra intressenter.

Till vem vågar du anförtro uppdraget att sköta ditt företags ekonomi? Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult får du en kvalificerad rådgivare som kan hjälpa företaget med både lönsamhet och affärer.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och har tagits fram för att hjälpa dig som företagare att hitta de bästa kvalitetssäkrade konsulterna.

Ansvar
Genom auktorisationen tar SRF ett ansvar för branschen, och säkerställer kompetenta och kvalitetssäkrade konsulter. SRF-konsulten har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets etiska regler och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildningar innebär att du får en trygg, seriös och ansvarskännande partner.

Förtroende och trygghet
En bra ekonomisk rådgivare kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. Förtroende och trygghet utgör basen för samarbetet mellan företaget och konsulten. En Auktoriserad Redovisningskonsult har en trygg resurs i sin branschorganisation som tillhandahåller utbildning, information, hjälpmedel och kompetens. En Auktoriserad Redovisningskonsult är en kompetent partner som står på din sida.

Krav och kompetens
Vem som helst kan inte bli av SRF Auktoriserad Redovisningskonsult. För att erhålla auktorisation krävs gedigen ekonomisk utbildning och flera års praktisk erfarenhet inom ekonomi och ekonomisk konsultation.

Länk till Srf konsulternas egna hemsida där ni kan läsa mer om vad det innebär att vara SRF-auktoriserad: www.srfkonsult.se.

X

Kontakta oss

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Kontakta oss